Matteüspassie in Het Brandpunt

De Palmpasenviering begint zondag zoals gebruikelijk. De takjes worden gezegend, de kinderen delen de takjes rond en het Palmpasenverhaal klinkt.
Daarna gaan de kinderen naar de Kinderwoorddienst om aan de Palmpasenstokken te knutselen.

In de kerkruimte komt op dat moment een gemengd koor binnen, bestaand uit leden van twee vocal-groups van Gerard van Amstel. Zij voeren een Mattheüspassie uit waarin bekende liederen uit Bach’s Mattheüs-Passion zij aan zij klinken met door Gerard van Amstel gecomponeerde liederen. Bezoekers zingen de Bach-koralen mee, de teksten zijn van Piet en Gerard van Midden.
De begeleiding van de viering is in handen van een combo van Gerard en Dennis van Amstel (piano, drums, basgitaar). Aan het slot van de viering, die in totaal een krappe anderhalf uur zal duren, keren de kinderen terug in de kerkruimte met de versierde palmpasenstokken.
De viering begint om 10.45 uur, koffie, thee en limonade staan klaar vanaf 10.15 uur en Geurt Roffel is de voorganger.