Matteüspassie in Het Brandpunt

Alvast om in de agenda te schrijven: op Palmpasen (14 april) komt Gerard van Amstel naar Het Brandpunt met de door hemzelf gecomponeerde Matteüspassie.
De Palmpasenviering begint om 10.45 uur zoals gebruikelijk, met een gedeelte waarin de takjes worden gezegend, een gesprek met de kinderen en enkele woorden ter overweging. Dan komt een gemengd koor, bestaand uit leden van twee vocal-groups van Gerard van Amstel de kerkruimte binnen en begint de passie. Bezoekers zingen liederen op melodieën die bekend zijn uit Bachs Matteüspassion, de koren volgen een toonzetting van Van Amstel.
Het klinkt als een klok en wordt begeleid door een combo (drums, basgitaar, piano). Aan het slot van de viering, die in totaal een krappe anderhalf uur zal duren, komen de kinderen met de versierde palmpaasstokken de kerk weer binnen. De tekst van de passie is van Piet van Midden.