Media in de vieringen

Media in de vieringen, heeft u al rondgekeken?
Wij, Miriam Bierhaus, Anna Walsma en Bert van den Akker en ondergetekende, zijn bezig met het voorbereiden van het gemeenschapsberaad aan op 29 april a.s. over hoe wij als Brandpuntgemeenschap willen omgaan met vertrouwde en nieuwe media in onze vieringen. Ik ben blij met de medewerking en ondersteuning van Judith de Jong, facilitator voor creatieve brainstorming en innovatie coach.

De deelnemers van het gemeenschapsberaad worden actief betrokken in het elkaar bevragen van beleving van media in de vieringen en welke waarde zij daaraan toekennen.

In, opnieuw een prima samenwerking met onze kosters, maken we er een ontmoetingsmoment van dat de moeite waard is. Voor de deelnemers staat een kop soep gereed en zijn er krentenbollen. Als ieder weer wat inlegt in de fruitschaal en brood/lunchschaal kunnen we een lekkere lunch samenstellen.

Graag horen de Commissie Vieringen en de OWR uw beleving, creatieve visie media in de vieringen op zondag de 29e ca. 13.00 na de koffie en lunch. Komt u ook naar onze bijeenkomst van ca. 1,5 uur?

Johan van der Vorm