Media in de vieringen, en heb je al rondgekeken?

Komende zondag zullen we met elkaar bespreken hoe wij media in de vieringen beleven. Ik vroeg in een vorige nieuwsbrief: “heeft u al rondgekeken”? Stel je eens voor; je raakt in gesprek met iemand over geloof en kerk en je vertelt dat je lid bent van Het Brandpunt, een oecumenische geloofsgemeenschap in Amersfoort-Noord. “Interessant”, zegt de ander. “Wat is dat voor een kerk. Hoe ziet dit eruit en wat doe je daar op zondag in de viering?”

Kortom wat voel, ruik, zie en beleef je voor, tijdens en na de viering? Zondagmiddag na de vieringen starten we rond 13:00 uur het gesprek over jouw ervaring met diverse toe te passen media (van beamer tot bloemschikking en van liturgie tot toneel). Judith de Jong zal voor een frisse en dynamische werkvorm zorgen. Met korte interviews rond een 4-tal kernvragen verzamelen we in een zestal rondes visies, beleving en ideeën voor hoe wij media in de vieringen goed kunnen benutten. Interessant en zeker spannend wat we daarmee aan bouwstenen verzamelen.

Doe(t) jij/u mee? Neem dan een bijdrage aan de looplunch mee. We denken ca. 15:00 uur het programma af te ronden. Daarna kunnen we zeker nog even napraten.

Na komende zondag zal een projectgroepje de verzamelde opmerkingen en ideeën als bouwstenen in enkele aanpakken samenvatten. Samen met het beamerteam zullen we die in enkele pilots (een soort proefperiode) uitproberen. Als je interesse hebt, kan ik je het OWR-start document over onze aanpak toezenden.

Tot zondag?
Johan van der Vorm