Meeleven met Doortje

Paaszaterdag sprak ik de buurvrouw van Doortje Brouwer, die 27 jaar tegenover haar woonde.

Sinds een tweetal maanden verblijft Doortje, na 95 jaren op het Karrespoor gewoond te hebben, in een kleinschalig centrum voor dementerende ouderen,  ‘Wonen bij September’, op het prachtige landgoed van Kasteel Stoutenburg. 

Ik heb Doortje, vele jaren geleden, leren kennen in Het Brandpunt, door het dinsdagochtendgebed in de kapel. Toen bleek ook dat wij vlak bij elkaar woonden en werd ik regelmatig haar gast aan tafel met thee, koffie en de nodige snoeperijen. Doortje’s gastvrijheid is spreekwoordelijk te noemen.

Tot mijn grote verdriet en schrik kreeg Doortje een vorm van dementie  en werden rust en een prikkelarme omgeving belangrijk voor haar. Bezoek gaat niet meer maar een kaartje schrijven kan gelukkig wel.

Van haar buurvrouw hoorde ik dat Doortje het goed maakt en zich min of meer thuis voelt in ‘Wonen bij September’. De bejegening van het personeel is goed en de natuurlijke omgeving is in dubbel opzicht fantastisch. Ik slaakte een zucht van verlichting toen ik dit hoorde. En werd het die zaterdagmiddag voor mij echt Pasen.

Ank van der Veen