Mooi resultaat Kerkbalans PKN Hoogland/Amersfoort Noord 2018

(op basis van voorkeurswijk)

Dit jaar waren we weer trots op onze folder. Veel mensen hebben weer geholpen om de actie tot een succes te maken. Hartelijk dank daarvoor!

Maar het ging ons niet om de mooie folder maar om het resultaat van de actie kerkbalans en dat is op het eerste gezicht goed! Gemiddeld hebben we 7% meer toegezegd en dat is meer dan waar we op hebben gerekend. In geld: gemiddeld gaf u € 230,70 en dat was vorig jaar € 215,60. Hartelijk dank daarvoor! Een mooi resultaat waar we alle gevers hartelijk voor bedanken.

Op dit moment staat de teller in het administratiesysteem van de kerk op € 340.266,-. Echter omdat we nog niet alle antwoorden binnen hebben verwachten we dat we zeker het begrootte bedrag van € 367.000,- gaan halen en dat is hard nodig omdat we een tekort hebben op onze begroting van € 30.000,-.

We rekenen dus nog op een aantal gemeenteleden die hun toezegging voor 2018 naar het Kerkelijk Bureau gaan opsturen. Er hebben op dit moment 1.475 gemeenteleden positief gereageerd met een ingezonden toezegging. We rekenen op 1.675 toezeggingen en we missen dus nog minimaal 200 toezeggingen.

Dus als u uw toezegging voor 2018 nog niet hebt ingeleverd wilt u die dan opsturen naar het Kerkelijk Bureau? Bent u de toezegging kwijt neem dan contact met ons op met onderstaand e-mailadres, dan regelen wij nog een formulier.

In de tabel kunt u zien dat het Brandpunt samen met de Herberg het uitstekend hebben gedaan. Het totaal beeld laat zien dat het aantal gevers blijft dalen. Relatief veel mensen hebben nog niet gereageerd uit onze wijken.

Prognose 8 feb 2018 Brandpunt / Herberg   Totaal
Toegezegd

€ 149.171

€ 340.266

Aantal gevers

675

1.475

Verwachtte extra gevers

119

200

Die zeggen toe

€ 22.562

€ 38.390

Prognose 2018

€ 171.733

€ 378.656

Prognose aantal gevers 2018

794

1.675

Verwacht resultaat 2017

€ 161.595

€ 368.184

Verwacht aantal gevers 2017

788

1.708

Kees van Beem, coördinator geldwerving
Henk van den Broek, projectleider Kerkbalans