Mosterd … onderschat het kleine niet …

Afgelopen zondag -17 juni- was er door de diaconie gezorgd voor een attentie voor iedere eindexamenkandidaat die geslaagd of gezakt was of herkansing had gekregen. Iedereen die iemand kende die eindexamen had gedaan mocht een attentie meenemen voor betrokkene.

Op het wenskaartje stond het volgende, namens de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt:

‘Gefeliciteerd’ of ‘Volgende keer beter’.

Onze wens voor jou bij deze twee “groentjes” is:

‘Wees als een mosterdzaadje (Markus 4:31)

en heb weet van de Jacobsladder (Gen 28:12)

die de Aarde en Mens met de Hemel en God verbindt.’

Na afloop van de viering bleken er in eerste instantie weinig mensen een attentie af te halen. We zijn ze toen gaan uitdelen aan de mensen die nog in de kerkhal aan het napraten waren. Het bleek dat men niet begrepen had dat het ging om een plantje dat de naam Jacobsladder (ook wel Grieks valeriaan of blue Pearl genoemd) draagt gecombineerd met een klein zakje met mosterdzaadjes. Het frappante van dit gebeuren was dat de bedenker van deze attentie met veel symboliek, Ank van der Veen, niet op de hoogte was van het thema voor deze viering.

“Onderschat het kleine niet” n.a.v. de lezingen uit Ezechiël 17 ( over de cederboom) en Marcus 4 (over het mosterdzaad).

Was dit toeval of synergie die in de lucht hing? Wij weten het niet, maar mooi vinden wij het wel deze samenloop van ‘ingrediënten’ die deze dienst inhoud en vorm gaven.

Te mooi om het u als lezer(es) van de Nieuwsbrief te onthouden.

In onze ogen dus geen mosterd na de maaltijd maar een ervaring om met u te delen.

Ank van der Veen en Tineke Bos