Muziek in de kerk.

We leven tien jaar verder. Het is 2030. In de kerk zingen we al enkele jaren niet meer, we luisteren naar muziek van cd en andere technische middelen. En na een gezellige kop koffie gaan we weer naar huis. Nee, we zoeken al een tijdlang naar pianisten en organisten maar we kunnen niemand vinden. En eigenlijk ook niemand betalen.

Dit vooruitzicht is geen doemdenken maar een werkelijkheid die dreigend nabij komt. Willen we zonder muziek in de kerk bij elkaar komen? Wanneer we God ontmoeten in Kyrie en Gloria, dan moeten we het immers kunnen uitschreeuwen en uitzingen. De steppe zal bloeien…….Looft God, loof hem overal….psalm 150. In deze psalm is sprake van bazuin, harp en fluit, citer, cimbel, tamboerijn. Opdat zinge al wat leeft, juiche al wat adem heeft……

Laten wij, jong en oud, ook al onze muziekinstrumenten in het Brandpunt inzetten, betaald en onbetaald, muziek met de vleugel, muziek met het orgel. Laten we samen met alles wat we hebben en kunnen van harte zingen en muziek maken. Tot eer van God en mensen!

Dick van der Niet