Muziek

MuCoBra – Muziek Commissie Brandpunt

MuCoBra is een gemeenschappelijk initiatief van de OWR en commissie vieringen. Aanleiding was en ís nog steeds het tekort aan pianisten die de muzikale begeleiding van vieringen kan verzorgen. Dit tekort is voor ons het uitgangspunt geweest om in gesprek te gaan met verschillende betrokkenen bij de muziek in de vieringen. Denk aan het pastoresteam, de cantorij en haar dirigent, de techniekgroep, commissie vieringen en de OWR. Want muziek maakt een heel wezenlijk onderdeel uit van de Brandpunt vieringen. En samen ontstonden er ook weer mooie nieuwe dromen voor de toekomst, zoals meerstemmige gemeentezang of een eigen Brandpunt muziekbundel.

MuCoBra is een samenvoeging van Muziek Commissie Brandpunt en de kunstbeweging Cobra. Cobra was een internationale beweging van jonge, vooruitstrevende kunstenaars. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog veroorzaakten zij een revolutie. Zo wil MuCoBra vernieuwend zijn binnen Het Brandpunt en de beleving van vieringen muzikaal versterken.

Er is hard gewerkt aan een Brandpunt breed muziekplan door MuCoBra. Dit betreft de muziek in de vieringen als ook de coördinatie van initiatieven buiten de vieringen. Wij onderscheiden ons als Brandpunt met inspirerende keuzes en ons niveau. Het Brandpunt heeft veel talent en kwaliteit in huis.

Het eerste project van MuCoBra was de Viering met Lessons and Carols, een speciale viering op zondag 12 december 2021. In planning staan voor 1 mei een Taizé viering, met openbare repetitie, en een Morning Prayer, met projectkoor, op 12 juni.

Wil je meedenken over muzikale projecten of heb je leuke ideeën?  Neem dan contact met ons op via email.