Morning Prayer

De Morning Prayer is een viering die in het teken staat van gebed en meditatie, opgeluisterd met klassieke (kerk)muziek van alle eeuwen. Deze liederen worden vertolkt door het op te richten MP Projectkoor. Naast de genoemde muziek is er ruimte voor stilte, teksten, gedichten en gebeden.

Op 14 nov 2021 is de eerste Morning Prayer gepland om 10.45 uur in Het Brandpunt, mits de coronavoorschriften dit toelaten. We zullen ons in deze eerste Morning Prayer door Psalm 16 laten leiden.

Als ik bij de Heer blijf zal mij niets overkomen
In zijn nabijheid ben ik gelukkig

De liederen die zijn gekozen gaan over het zoeken naar die heilige plek en het zoeken naar de Heer omdat daar rust en veiligheid is. De viering eindigt met een ‘overgave’ aan deze veiligheid zoals een baby bij haar moeder. 

De liederen van deze ochtend zijn:

Ubi Caritas       Maurice Duruflé (luistervoorbeeld)
Kyrie 13 Taize 86
Kruisvaarderslied  (arr. Chr. Andersen, 20e eeuw)
Lift thine eyes        Solo Trio        Mendelssohn-Bartholdi 
Nada te turbe  Taize
Notre Pere       Maurice Duruflé
Sænk kun dit hoved, du blomst Carl Nielsen
Hoor je mij  Psalm 16          Antoine Oomen/Huub Osterhuis

Het projectkoor zal samengesteld worden uit leden van Het Brandpunt en van daarbuiten. Het koor staat onder leiding van Marijke van Leerzem. Pianist is Kees van Mechelen en fluitist Mieke Keizer.

De koorleden betalen een bijdrage voor deelname van € 37,50 voor het gehele project. Dat is: vier repetities van elk drie uur, een generale repetitie en de viering op 14 nov 2021.
De repetities vinden plaats op: Vrijdag 15 en 29 oktober, 5 en 12 november van 19.00-22.00 in Het Brandpunt.

Schrijf je hier in om mee te zingen. Vul in het vak ‘Je bericht’ je stemsoort in. (sopraan/alt/tenor/bas)

Alle koorleden krijgen tijdig het materiaal toegezonden om de noten thuis te studeren. We verwachten van je dat je je zelfstandig voorbereidt op de repetities met de aangeboden muziekbestanden.

Wil je meedenken over de inhoud van de viering (teksten, gedichten, gebeden) meld je dan aan bij 

Dit is de folder van de Morning Prayer.