Morning Prayer

De eerste Morning Prayer Zal in Het Brandpunt plaatsvinden op 12 juni a.s. in de viering van 10.45 uur. De viering is er een volgens het nieuwe concept van Anders Vieren. Vieren, maar net op een andere wijze dan we gewend zijn.

Het projectkoor zal samengesteld worden uit leden van Het Brandpunt en van daarbuiten. Het koor staat onder leiding van Marijke van Leerzem. Pianist is Kees van Mechelen.

De Morning Prayer is een viering die in het teken staat van gebed en meditatie, opgeluisterd met klassieke (kerk)muziek van alle eeuwen. Deze liederen worden vertolkt door het op te richten MP Projectkoor. Naast de genoemde muziek is er ruimte voor stilte, teksten, gedichten en gebeden.
Benieuwd wat deze Morning Prayer inhoudt? Hieronder wat meer informatie en een video met sfeerimpressie.

We zullen ons in deze eerste Morning Prayer door Psalm 16 laten leiden.

Als ik bij de Heer blijf zal mij niets overkomen
In zijn nabijheid ben ik gelukkig

De liederen die zijn gekozen gaan over het zoeken naar die heilige plek en het zoeken naar de Heer omdat daar rust en veiligheid is. De viering eindigt met een ‘overgave’ aan deze veiligheid zoals een baby bij haar moeder. 

De liederen van deze ochtend zijn:

Ubi Caritas       Maurice Duruflé (luistervoorbeeld)
Kyrie 13 Taize 86
Kruisvaarderslied  (arr. Chr. Andersen, 20e eeuw)
Lift thine eyes         Solo Trio        Mendelssohn-Bartholdi 
Nada te turbe  Taize
Notre Pere       Maurice Duruflé
Sænk kun dit hoved, du blomst Carl Nielsen
Hoor je mij  Psalm 16          Antoine Oomen/Huub Osterhuis

Je kunt vanaf nu inschrijven om mee te zingen. Mail dan naar Marijke van Leerzem om je aan te melden. Laat in je bericht even weten welke stemsoort je hebt (sopraan/alt/tenor/bas).
De koorleden betalen een bijdrage voor deelname van € 25,- voor het gehele project. 
Repetitiedata in Het Brandpunt: Zaterdag 14 mei 10.00-13.00 uur; Zaterdag 21 mei 14.30-17.00 uur en Zaterdag 11 juni 10.00-13.00 uur.

Alle koorleden krijgen tijdig het materiaal toegezonden om de noten thuis te studeren. We verwachten van je dat je je zelfstandig voorbereidt op de repetities met de aangeboden muziekbestanden.

Wil je meedenken over de inhoud van de viering (teksten, gedichten, gebeden) meld je dan aan bij