Namens Present, heel hartelijk bedankt!

Afgelopen weekend hebben 34 mensen uit de Inham, het Brandpunt, de Veenkerk en de Herberg zich ingezet voor 7 verschillende projecten met Stichting Present. Er is geklust, getuinierd, gewandeld en spelletjes gedaan. Met veel dankbare mensen en vermoeide en soms zeer natte vrijwilligers.
De stichting heeft als missie een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid om je als groep of individu in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

namens stichting Present en alle betrokkenen