Nieuwe benoeming pastoor Tuan

Afgelopen week is bekend geworden dat pastoor Tuan een nieuwe benoeming heeft aanvaard als pastoor in de Eusebiusparochie in Arnhem.

Pastoor Tuan heeft 9 jaar lang in de parochie van Onze Lieve vrouw van Amersfoort gewerkt en meegeleefd. Met name het persoonlijk pastoraat en de nabijheid bij mensen ligt hem zeer dicht aan het hart, en hij zal daarin door velen worden gemist.

Op zondag 10 juni is er in de Heilige Kruiskerk een feestelijke viering waarin we afscheid nemen van pastoor Tuan – in dankbaarheid voor wat hij in de parochie voor mensen heeft betekend. Na de viering is er alle ruimte om pastoor Tuan persoonlijk nog te ontmoeten, goeiedag te zeggen en hem alle plezier, kracht en zegen toe te wensen voor zijn nieuwe taak in Arnhem. De viering begint om 10.00 uur.

Vanwege de nieuwe benoeming van pastoor Tuan is het bisdom nu bezig om tot een invulling te komen van de vacature die door zijn vertrek ontstaat. Op dit moment is nog niet bekend hoe die invulling gestalte gaat krijgen maar zodra er nieuws is, wordt dat zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Wij vragen uw gebed, zowel voor een gezegende voorbereiding voor pastoor Tuan op zijn nieuwe benoeming alsook voor een goede invulling voor de vacature die nu voor onze parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort ontstaat.