(Nieuwe) diaconaal opbouwwerker benoemd

Per 1 juli 2019 gaat Joke Koolhof, de diaconaal medewerker van Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA), met pensioen. Dit betekent dat er een opvolger moest worden gezocht, waarbij de diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort Noord/Hoogland (PGHAN) is benaderd of er ook in onze wijken interesse is het inzetten van professionele deskundigheid.
Hier hebben we als diaconie PGHAN positief op gereageerd, waarna er een gezamenlijke sollicitatiecommissie is ingesteld. Deze commissie heeft een snelle en effectieve sollicitatieprocedure gevoerd en als kandidaat Jenny Harmelink voorgedragen. Zij is tot voor kort werkzaam geweest als jeugdwerkadviseur en als projectleider van de pioniersplek De Sleutel bij de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Zij is per 1 april j.l. in dienst getreden van het Collega van Diakenen van de PGA. Zij zal ongeveer voor 8 uur per week werkzaam zijn voor de PGHAN.  Jennie zal zich in haar eerste jaar in onze wijken, naast het in kaart brengen van de formele en informele zorg in Amersfoort Noord en het bevorderen van samenwerking met de stad, vooral buigen over passende acties voor één-oudergezinnen en gezinnen in scheiding en mogelijke diaconale acties rondom het thema eenzaamheid. Jennie zal tot 1 juli ingewerkt worden door Joke Koolhof. We wensen Jennie een zegenrijke arbeidsperiode toe bij de diaconieën van de PGA en PGHAN.