Kopij aanleveren

Heeft u een bericht (kopij) voor de Nieuwsbrief van Het Brandpunt, dan moet dat uiterlijk donderdag vóór 18.00 uur via e-mailadres in bezit van de redactie zijn. Later ontvangen berichten zullen die week niet meer worden geplaatst.

In de ‘onderwerpregel’ moet staan vermeld wat het onderwerp of de titel van de kopij is (dus niet ‘kopij voor de nieuwsbrief’). De tekst/kopij voor de Nieuwsbrief dient bij voorkeur in uw e-mail te staan (dus niet als bijlage in Word) zonder opmaak (platte tekst), dus ook niet als een PDF-bestand. Heeft u folders, flyers of foto’s (in jpg-formaat) dan dient u deze als bijlage mee te sturen. In de nieuwsbrief worden de eerste vier regels van een bericht geplaatst, de gehele tekst is op de website te lezen. Zorg ervoor dat de kernboodschap van uw bericht in de eerste regels staat.

De redactie behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, inzicht of beoordeling ingezonden bijdragen te redigeren, in te korten, bij plaatsgebrek naar een volgend nummer door te schuiven of zonder opgave van redenen te weigeren. Aan de hand van de belangrijkheid en actualiteit bepaalt de redactie of het betreffende artikel wordt gepubliceerd.
Indien er te veel kopij is heeft de redactie de vrijheid het artikel niet in de Nieuwsbrief maar wel op de website te publiceren.

Redactie
De redactie wordt gevormd door Wilma Biegstraaten, Jeannette Koolstra, Frank Lether en Hennie Sohl.