Notulist cie Vieringen

De Commissie Vieringen is op zoek naar een vaste Notulist

Commissie Vieringen draagt zorg voor de vieringen in Het Brandpunt onder de verantwoordelijkheid van de OWR. Wij streven ernaar om de vieringen herkenbaar te laten zijn voor onze oecumenische geloofsgemeenschap. Tevens is er ruimte voor experiment en vernieuwing. Bij de vieringen kunnen ook symbolen en rituelen een belangrijke rol spelen. Een aantal vieringen wordt gezamenlijk voorbereid, met pastores en Cantorij of een van de andere commissies of werkgroepen. Waarom?

De commissie bestaat uit een voorzitter, de pastores en een aantal vaste leden. Tijdens deze vergaderingen wordt veel besproken en dat wordt vastgelegd in notulen, actielijsten en besluitenlijsten. De sfeer in de vergaderingen is collegiaal en informeel, maar ook met focus op werkafspraken en resultaat.

Momenteel wordt er op toerbeurt genotuleerd, echter, dit vraagt een extra tijdsinvestering van de afzonderlijke commissieleden. De commissie zoekt daarom een vaste notulist, die deze taak op zich kan nemen.

Hoe? Elke 3e donderdag van de maand (m.u.v. de vakantiemaanden).

In Corona-tijd zijn/waren de vergaderingen via Teams, binnenkort mag er hopelijk weer fysiek worden vergaderd in Het Brandpunt.

Er wordt gewerkt met een agenda die van tevoren door de voorzitter wordt samengesteld. Er is een vast format voor de notulen en andere stukken, deze worden ook in Teams opgeslagen en gearchiveerd.

Tijdsinvestering? Elke maand de vergadering bijwonen. Uitwerken van notulen, actie- en besluitenlijst is telkens ongeveer 2 uur (afhankelijk hoe handig je bent met tekstverwerking)

Wie?

– Iemand die ervaring heeft met (digitaal) notuleren

– Iemand voor wie email, tekstverwerking (Word), Excel en Microsoft Office 365 (Teams) geen geheimen kent.

– Iemand die accuraat en pro-actief is

– Iemand die zich, liefst voor minstens 2-3 jaar, wil committeren aan deze afgebakende, administratieve klus.

– Als je betrokken bent of wil zijn bij Het Brandpunt en meer inzicht wil krijgen in hoe de vieringen tot stand komen…

Meer info: bij Jan Groot, voorzitter Commissie Vieringen ()