Oecumenisch Brandpunt gaat door

Naast de verbijstering, verdriet en vragen volgend op het nieuws dat Angelique Liebens afgelopen zondag namens de kardinaal Eijk bracht en Huberts troostrijke woorden, klonk ook direct hoop en strijdvaardigheid op. “We gaan door op onze missie” hoorden we door diep doorleefde frustraties en onbegrip heen.

Hubert (OWR), Henk (AK), het opvangteam en onze pastores werden zondagmiddag al snel overladen met medeleven binnen en buiten de gemeenschap. Het is bemoedigend dat we herkend en erkend zijn in onze oecumenische missie en dat tot in de landelijke media er belangstelling is voor hoe het zover kon komen en hoe we verder gaan. Tegelijkertijd kwamen de voorbeelden en suggesties van andere oecumenische gemeenschappen die zich in vergelijkbare situaties hebben herpakt (Nuenen, Zeist, Leiden). Zij bemoedigen ons door blijk geven dat onze ambitie, door te willen gaan, haalbaar is.

We horen ook veel vragen uit onze geloofsgemeenschap over hoe nu verder. Zoals:

  • Hoe kan Josephine betrokkenen blijven?
  • Welke impact heeft dat voor de vacature van Geurt?
  • Welke stappen kunnen we gaan zetten?
  • De OLVvA doet het RK-hoofdstuk open maar hoe het zit met de PKN?
  • Hoe kunnen de katholieke leden een thuis blijven vinden in Het Brandpunt?

Kortom veel stof om over na te denken en een begin van puzzelstukjes verzamelen om een beeld te kunnen vormen van een nieuw Brandpunt. Binnen de OWR denken we er daarom over om de komende maanden eerst te gebruiken om ons verlies te verwerken, rustig na te denken, met elkaar te inventariseren hoe we verder willen en de batterijen weer op te laden. Medio zomer hopen we dan weer de energie en in beeld te hebben welke middelen en tijd we (nodig) hebben om het komend vernieuwingsproces in te gaan. Niet uitgesloten is dat we eerst een overgangsperiode ingaan om een goede basis voor de toekomst te leggen. Dat geeft de ruimte om het gesprek binnen de gemeenschap te voeren hoe wij het nieuwe Brandpunt zien en welke draagkracht we hebben. In die periode, we denken vooralsnog tot aan de zomer van volgend jaar, kunnen we bijvoorbeeld begeleiding zoeken van iemand die ons helpt de basis voor onze nieuwe toekomst te leggen. Maar ook om uit te denken welke pastor(es) we daarvoor nodig hebben en hoe die tot onze gemeenschap te roepen. Al met al drie episodes tussen nu en zomer 2022 waartoe gaandeweg door de OWR doelen en mijlpalen uitgezet zullen gaan worden. De OWR is dankbaar voor de vele hulp die we daarbij al toegezegd krijgen.

Helaas zullen we bestuurlijk gesproken nu eerst duidelijkheid moeten gaan krijgen welke tijd we hebben.  Wat zijn aandachtspunten voor de kerkelijke ontvlechting. Welke juridische noten moeten er bijvoorbeeld gekraakt worden? Gaandeweg hopen we zicht te krijgen op wat we van de OLVvA en de AK van de PG HAN in onze rugzakje krijgen om onze gemeenschap voort te zetten en hoe kunnen we daarin gaan samenwerken.

Al met al een turbulente tijd, het lijkt soms wel wildwater kanoën. Welke stroomversnelling komen we nog tegen? Welke obstakels liggen er op onze weg? Maar hopelijk ook veel stuurmanskunst, een waardevol en inspirerend avontuur met een behouden vaart.  Soms koppie onder maar dan weer met frisse moed verder naar rustiger vaarwater.

Mocht iets je dwars blijven zitten of een pastoraal contact wenselijk zijn, dan kan je contact opnemen met het opvangteam. Coördinator is Nol Hameleers. Nol is te bereiken op of 06 55 878 997. Bestuurlijke vragen kan je stellen aan Hubert en Johan.

Suggestie en voorbeelden hoe het nieuwe Brandpunt in te richten horen we graag!

Hubert Fermina en Johan van der Vorm