Oecumenische 4 mei viering

in De Inham om 19.00 uur

In deze dienst worden de slachtoffers herdacht en wordt er stil gestaan bij het jaarthema van 2019: ‘in vrijheid kiezen’.Aansluitend lopen we naar de gedenknaald voor het moment van stilte en is er gelegenheid een bloem te leggen.
De voorganger is ds. Rolinka Klein Kranenburg.