25 januari: Oecumenische maaltijd en vesper

Januari is de maand waarin kerken overal in de wereld samenkomen om te bidden en vieren dat we weer één mogen worden met elkaar. Dat vraagt om visioenen en hoop, maar ook om slagkracht, uithoudingsvermogen en geduld. Het verlangen om samen te gaan is er van alle kanten, maar obstakels zijn er ook. Wat heb je nou eigenlijk nodig?
Tijdens het eten is er alle ruimte om daar met elkaar over te praten. Na de maaltijd is er een korte vesperviering in de kerk, waar een gelegenheidskoor onder leiding van Berend Borger zingt. Voorgangers zijn verder ds. Rein van der Zwan en pw. Josephine van Pampus.
De maaltijd begint om 18.00 uur, vanaf 17.30 uur is de ontmoetingsruimte open. Wil je wel mee vieren maar heb je geen tijd om mee te eten? De viering begint om 19.00 uur.
Zaterdag 25 januari 2020, H Kruiskerk, Liendertseweg
Voor de maaltijd graag opgeven bij of bij het secretariaat van de H Kruiskerk, telefoon 033-4721489