OLVvA-breed UITVAARTKOOR

 startbijeenkomst 12 juni
Vind je het belangrijk dat er in alle kerken van onze parochie mooie koormuziek klinkt tijdens een uitvaart meld je dan aan voor de startbijeenkomst van het OLVvA uitvaartkoor (in oprichting).

Het is een al lang bestaande wens van met name voorgangers bij uitvaarten, om te komen tot een kwalitatief goed, breed gedragen, groot uitvaartkoor, inzetbaar voor de hele parochie. De vorming hiervan gaat nu gestalte krijgen. Tijdens een startbijeenkomst wordt het doel van een OLVvA uitvaartkoor verder toelicht. In deze bijeenkomst worden ook verdere afspraken gemaakt om te komen tot het nieuwe uitvaartkoor.
Iedereen die aan deze bijeenkomst wil deelnemen (waartoe we je hierbij van harte uitnodigen) kunnen zich aanmelden bij ondergetekende.  Afhankelijk van het aantal deelnemers komen we of fysiek bij elkaar of is de bijeenkomst per zoom (wie kent het nog niet…)

Met vriendelijke groet, namens de Werkgroep Koren,
Marian Overmaat
———————————————————————————————————————————–Alvast wat informatie voor de komende tijd:

  • Van alle koren die nu uitvaarten zingen nodigen we zangers t.z.t. uit voor het nieuwe uitvaartkoor.
  • Elke koorzanger, van welk koor dan ook, kan lid worden van het OLVvA uitvaartkoor.
  • Naast de huidige koorzangers zijn ook mensen welkom die op dit moment geen lid zijn van een OLVvA-koor.
  • Indien nabestaanden voorkeur uitspreken voor een specifiek koor tijdens de uitvaart (er kan een relatie zijn tussen het koor en de overledene) heeft deze wens voorrang op de inzet van het OLVvA uitvaartkoor.