Omkeercollecte Ghana

Op zondag 26 oktober zijn wij een omkeercollecte gestart, speciaal voor het gemeenschapsproject Ghana Vice Versa. Op zondag 24 november halen we het resultaat van de omkeercollecte op. Sinds oktober 2018 zijn we het gemeenschapsproject Ghana Vice Versa van start gegaan. Als gemeenschap willen wij vanuit dit project een heen en weer beweging op gang brengen tussen een land als Ghana en Nederland. Als gemeenschap hebben wij ons daarnaast voor 3 kerkelijke jaren verbonden aan geldwervingsacties voor het PAS Boerinnenproject (KIA) en voor het AMO educatieproject. (ABaCus). 3 jaar om ook daadwerkelijk een zaadje te planten dat voortgaat. Zondag 26 oktober hebben wij aan beide instanties onze eerste financiële bijdrage overhandigd, aan elk maar liefst € 2250,00. Dank aan allen, zeker ook aan de kinderen uit de KWD en de jongeren van het Brandhoutcafé. Op zondag 26 oktober zijn wij een omkeercollecte gestart, speciaal voor dit gemeenschapsproject .

Bent u er zondag niet , dan kunt u uw resultaat en liefst ook een reflectiekaartje met uw bevindingen, deponeren in de speciale brievenbus die hiervoor op de ronde tafel bij het raam staat. Wilt u nog meedoen, maar zoekt u nog naar een ludieke bijdrage of wilt u aanstaande zondag of 24 november zelf, hiervoor een bijdrage leveren bij of rondom de koffie, dan is dat mogelijk.  Zie voor verdere informatie de speciale webpagina Ghana Vice Versa, https://hetbrandpunt.net/ghana-vice-versa.

Hartelijk dank, namens de Impulsgroep Brandpunt Vice Versa.