Online bidden voor Oekraïne

In de afgelopen week is de hulp aan Oekraïne goed op gang gekomen. Naast de succesvolle inzamelingsactie door samenwerkende hulporganisaties bieden o.a. particulieren en kerken spontaan praktische hulp, door goederen naar Oekraïne te sturen en vluchtelingen op te vangen.
Ondertussen blijven we bidden voor Oekraïne, voor de mensen in oorlogsgebied en de mensen die op de vlucht geslagen zijn. En voor vrede, juist nu. In veel kerken kun je een kaarsje aansteken. Daarnaast is er ook een online gebedsplek op de website van de Raad van Kerken Amersfoort.
Je kunt meebidden en je gebedsintentie plaatsen.

Anna Walsma