Online inzamelen van gaven

Wellicht volgt u al online de vieringen van Het Brandpunt. Sinds afgelopen zondag is het ook mogelijk om online via smartphone, tablet of laptop uw gaven te geven voor het Kerkenwerk en de Wereld. Dit verloopt via de website of app “Kerkgeld”.
Graag lichten we toe hoe het werkt.

Vragen / Hulp
In dit nieuwsbericht leggen we uit hoe Kerkgeld werkt. Mocht u na hulp nodig hebben bij het gebruik van Kerkgeld dan kunt u contact opnemen met Carla van der Laan (0611330321 / ). Heeft u andere vragen, dan kunt u mailen met Kars Oomkes ().

Online geven via Kerkgeld
Er zijn verschillende manieren om via Kerkgeld te geven:
1.    klik op deze link die ook in de liturgie staat
2.    scan de QR-code in de liturgie met uw smartphone
3.    kies via het menu van de website kerkgeld.pknamersfoortnoord.nl
4.    installeer de Kerkgeld-app op uw smartphone (zie verder)

Bedrag per doel bepalen
In Kerkgeld kunt u zelf bepalen hoeveel u geeft aan de twee doelen: (1) uw gaven voor het kerkenwerk en (2) uw gaven voor de wereld. Hoewel er suggesties voor uw gift worden gedaan, kunt u zelf bepalen wat u geeft.

Anoniem of niet
In Kerkgeld kunt u kiezen of u uw gaven anoniem wilt geven of niet.

Betalen
De betaling verloopt via Ideal. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden.
Voor de kerk kost elke transactie wel een klein bedrag. U kunt het aantal Ideal-transacties verlagen door gebruik te maken van Tegoed.

Tegoed
Als u een account neemt bij Kerkgeld dan kunt u ook betalen met Tegoed. U kan met 25 tot 100 euro een tegoed opwaarderen in uw account. Dit betaalt u met Ideal.
Vervolgens kunt u dit tegoed verdelen over de collectes van verschillende vieringen. U kunt per collecte zelf bepalen hoeveel van uw tegoed u wil besteden. Eventueel kunt u uw tegoed later ook nog gebruiken om papieren collectebonnen te bestellen.

Oecumenisch
Hoewel Kerkgeld u wordt aangeboden door de Protestantse Gemeente Hoogland / Amersfoort Noord kan iedereen gebruik maken van Kerkgeld. U geeft uiteindelijk alleen aan het doel dat u kiest. De Protestantse Gemeente is slechts een doorgeefluik voor de verschillende collectedoelen van Het Brandpunt, ook als u gebruik maakt van Tegoed.

ANBI
De collectedoelen van Het Brandpunt vallen onder ANBI. Dit betekent dat uw gift via Kerkgeld aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Er geldt wel een minimum- en een maximumbedrag voor aftrekbare giften.

Kerkgeld app installeren op uw smartphone
De Kerkgeld app kan worden gedownload via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Na installatie koppelt u met PG Hoogland / Amersfoort Noord. Daarna registreert u uw account.