Ontmoeting met katholieken

Ontmoeting met katholieken binnen het Brandpunt op 25 augustus 2021

Op 25 augustus heeft een groep van meer dan 30 mensen gehoor gegeven aan de uitnodiging van de OWR om te praten over het voorgenomen terugtrekken van de parochie OLVvA uit het Brandpunt. Na een welkomstwoord door Hubert Fermina heeft Josephine van Pampus een toelichting gegeven op wat er gebeurd is en op de reacties die daarop zijn ontvangen. Vervolgens zijn de aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van enkele vragen. Dit gesprek werd in alle openheid en kwetsbaarheid gevoerd en heeft veel punten opgeleverd, waarmee de OWR in de komende tijd aan de slag kan en rekening kan houden. Hubert heeft de bijeenkomst afgesloten met de toezegging dat deze bijeenkomst niet los staat, maar het begin is van een waardevolle verbinding in de richting van het Brandpunt van de toekomst. Met dank aan alle aanwezigen.

Voor komende vrijdag 3 september om 20.00u is nog een bijeenkomst gepland. Iedereen die hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen is van harte welkom! Aanmelden kan bij  en bij .

Met hartelijke groet,
Nol Hameleers
Gemeenschapsopbouw Brandpunt
Telefoon: 0655878997

BeantwoordenAllen beantwoordenDoorsturen