Opbrengst omkeercollecte

Afgelopen zondag 24 november hebben we het geld opgehaald wat we met de omkeercollecte op 27 oktober hebben uitgegeven. Er werd toen gevraagd om de munt die u had gekregen te vermenigvuldigen door iets te maken en te verkopen, eten koken voor anderen enz.
Achteraf bleek het niet zo makkelijk om daadwerkelijk iets met het geld te doen. Maar de opbrengst was er niet minder om.
Op 27 oktober hebben we € 82,- uitgegeven en hiervan kwam meteen al
€ 63,- terug. Op 24 november hebben we via de collecte en wat al in de actiedoos zat totaal € 557,44 terug gekregen. Wat een mooie opbrengst! Hartelijk dank daarvoor. We hebben weer een mooi begin voor onze beide projecten.

Tevens is u gevraagd om reactie op deze omkeercollecte. De meeste mensen waren positief.
“Een andere manier van collecte, Omdenken, stimuleert om iets actief te doen”. Zomaar even wat reacties.
Er waren ook mensen die het wat minder vonden en vooral voldoende tijd vinden speelde dan een rol.

Of we het nog een keer herhalen weet ik niet. Misschien in een andere vorm. U mag me er altijd over aanspreken.
Namens de stuurgroep Ghana Vice Versa en de diaconie
Carla van der laan