Opbrengst paasbroden

De opbrengst van de paasbroden is evenals vorig jaar voor de Cantorij. We hebben ook dit jaar kunnen genieten, tijdens de vieringen in de stille week, van de muzikale bijdrage van de Cantorij.
Er zal € 200,90 worden overgemaakt, dat is het mooie resultaat van de opbrengst, naar de penningmeester.
Hartelijk dank allemaal.