Opgeven voor de viering

Het is gewenst dat u zich weer voor het bijwonen van een viering opgeeft. We weten zo wie er komt en kunnen zo nodig contactonderzoek ondersteunen. Reserveren kan vanaf zondagmiddag tot de zaterdag vóór de viering tot 16.45 uur. Ga op de website naar vieringen en kies dan de gewenste viering. Medewerkers hoeven zich niet op te geven, partners wel. Op het getoonde reserveringsformulier vult u uw naam, e-mailadres en overige velden in (telefoonnummer niet verplicht). Na verzending komt de melding: uw reservering is gelukt. Uw reservering wordt bevestigd met een mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Ook als deze mail niet komt – door een tikfoutje in het e-mailadres of door aanmerken van de mail als spam – mag u aannemen dat u geregistreerd staat.

Wie vragen heeft of niet in staat is zich via internet op te geven mag bellen naar Leen Vos, tel 06 28 229 784.

Het blijft nog mogelijk mee te vieren via de livestreams. Kies daar vervolgens met beeld en/of geluid. Klik hier voor de liturgie van de viering. Deze wordt vrijdag op de website geplaatst!

Collecte-bijdragen kunnen worden overgemaakt via:
Deze link in de nieuwsbrief en liturgie. Via “Collecte Brandpunt” op deze website waar u dan via Ideal kunt overmaken op bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. OWR Het Brandpunt o.v.v. collecte viering + datum. Of lees meer over de Appostel app