Oproep solozangers vieringen

Oproep solozangers vieringen

Vanaf deze maand laat het coronaprotocol van Het Brandpunt het toe maximum vier voorzangers per viering in te zetten. We zijn blij met deze verruiming.
Momenteel wordt er binnen de cantorij geïnventariseerd wie zou kunnen bijdragen aan een pool van voorzangers. Maar commissie vieringen is daarnaast óók op zoek naar gemeenteleden die veel zangervaring hebben of zangles volgen en een eigen partij kunnen dragen. Hierbij zijn beleving & kwaliteit het uitgangspunt.
De cantorij zal een rooster maken voor oktober t/m december waarbij solozangers kunnen aangeven welke zondagen ze niet kunnen. Esther Ocheng bekijkt welke stemmen mooi ‘kleuren’ en daarnaar zal – zoveel als mogelijk – worden samengesteld en ingeroosterd. Op dinsdagavond worden de liederen voor de komende zondag onder leiding van Esther gerepeteerd en op zaterdagmorgen volgt een doorloop van de viering met de techniek.
Heb je zangervaring en lijkt het je leuk om bij te dragen aan deze pool van voorzangers, geef je dan vóór 14 september a.s. op bij Margreet van Renselaar, contactpersoon cantorij, door te mailen naar .
We hopen hiermee de beleving van de muziek te versterken!

Commissie vieringen