Oproep zangers projectkoor Morning Prayer

Oproep zangers voor projectkoor Morning Prayer

De Morning Prayer is een viering die in het teken staat van gebed en meditatie, opgeluisterd met klassieke (kerk)muziek van alle eeuwen. Deze liederen worden vertolkt door het MP Projectkoor. Naast de genoemde muziek is er ruimte voor stilte, teksten, gedichten en gebeden.

Op 12 juni 2022 is de eerste Morning Prayer gepland om 10.45 uur in Het Brandpunt. We zullen ons door Psalm 16 laten leiden.

Als ik bij de Heer blijf zal mij niets overkomen In zijn nabijheid ben ik gelukkig

Het projectkoor zal samengesteld worden uit leden van Het Brandpunt en van daarbuiten. Het koor staat onder leiding van Marijke van Leerzem. Pianist is Kees van Mechelen.

Repetitiedata in het Brandpunt: Zaterdag 14 mei 10.00-13.00 uur; Zaterdag 21 mei 14.30-17.00 uur en Zaterdag 11 juni 10.00-13.00 uur

De koorleden betalen een bijdrage voor deelname van € 25,- voor het gehele project.
Wil je meezingen? Mail dan naar Marijke van Leerzem om je aan te melden. Laat in je bericht even weten welke stemsoort je hebt (sopraan/alt/tenor/bas).

Alle koorleden krijgen tijdig het materiaal toegezonden om de noten thuis te studeren. We verwachten dat je je zelfstandig voorbereidt op de repetities met de aangeboden muziekbestanden. Er is niet van alles een oefenbestand.

Wil je meedenken over de inhoud van de viering (teksten, gedichten, gebeden) meld je dan bij Edith Vos aan. Zie de flyer voor meer informatie.