Over het leven

Een betrokken gesprek over eenzaamheid ervaren in ziekte en lijden.
Vorig jaar spraken in de kerkzaal van De Inham mensen in kleine kring over de grote thema’s van leven en samenleven. In april doen we dit in de kerkzaal van Het Brandpunt. Het gesprek begint met een kort interview, waarin een lid van de geloofsgemeenschap vertelt over het thema dat in haar leven een rol van betekenis speelt. Daarna gaan we met de geïnterviewde en met elkaar in gesprek. Interview en kringgesprek duren vijf kwartier, daarna sluiten we af met een drankje en een hapje. We hopen dat deelnemers ervaren hoe goed het kan zijn om in een kerk, in een open en vertrouwde sfeer, met elkaar over levensthema’s te praten. We zitten in een cirkel en de Paaskaars brandt. Wat wordt besproken, blijft vertrouwelijk.

Het thema op 7 april is ‘eenzaamheid in ziekte en lijden’. Wie chronisch ziek is en aan pijn lijdt (die soms ondraaglijk is), kan daarin heel alleen staan. Niemand is bij machte iets te doen of op te lossen en mensen hanteren die onmacht ieder verschillend. Dat kan leiden tot een ongewilde afstand, want het samen uithouden in die pijn lijkt een bijna onmogelijke opgave. De vraag: ‘Hoe ervaar je de nabijheid van God en mensen als leven lijden is?’ wordt pijnlijk, als het antwoord soms ook luidt: ‘Niet’.