Overlijden Hubert Fermina

Met ontroering namen wij als Brandpuntgemeenschap afgelopen weekend kennis van het overlijden van Hubert Fermina, voorzitter van onze oecumenische wijkraad.

In de jaren dat hij actief betrokken was bij onze geloofsgemeenschap, eerst als secretaris en later als voorzitter, hebben we Hubert leren kennen als een bestuurder met een hart voor de oecumenische zaak en als een mensenmens pur sang. Hubert was een verbinder binnen en buiten onze geloofsgemeenschap. Met zijn warmte, humor, betrokkenheid en gedrevenheid gaf hij kleur aan het bestuurlijke werk in de geloofsgemeenschap en wist hij mensen erbij te betrekken. Hij onderhield goede relaties met ieder die hij op bestuurlijk niveau ontmoette en heeft daarmee veel betekend in o.a. het proces van ontvlechting van de Brandpuntgemeenschap en de parochie OLVvA.

In Hubert verliezen we niet alleen een gewaardeerd bestuurder, maar ook een geliefd mens. Velen leefden met hem en met zijn partner Izaak mee in de jaren waarin Huberts ziekte de toekomst onder voorbehoud stelde. Velen zullen hem missen, met zijn immer optimistische blik en zijn warme persoonlijkheid.

Wij zijn Hubert dankbaar voor zijn inzet voor en zijn grote betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap, en voor alles wat hij met zijn geloof, zijn talenten en kwaliteiten voor ons betekend heeft. En we zijn Izaak dankbaar dat wij zijn man zo vaak van hem mochten lenen.

Ons diepe medeleven gaat uit naar Izaak, naar petekinderen Quincy en Marcha, naar aangenomen kind Steve en pleegkind Jerry, en naar de familie en dierbaren van Hubert en Izaak. Zij zullen Hubert zeer missen.

“In de verte schijnt de zon,’ staat er op de rouwkaart. Hubert, mag het licht van Hem die de zon van ons bestaan is jou omstralen, voor altijd.

Irene Vriens, Johan van der Vorm, Margreet van den Berg, Tineke Bos, Nol Hameleers, Hans van Westerlaak, Willemien Kamphuis, Miriam Bierhaus en Anna Walsma