Paastriduüm in Het Brandpunt

Met de viering van Witte Donderdag begint het Paastriduüm in Het Brandpunt, een viering die drie dagen duurt. De verbondenheid met het lijden, sterven en de opwekking van Jezus Christus staat erin centraal. Evenals vorige jaren begint de viering met leden van onze gemeenschap die zelf het brood bakken dat we in de Tafelviering op Witte Donderdag gebruiken. Wie wil, is welkom om na afloop een gedeelte van het resterende brood mee te nemen en thuis te eten en/of delen, met de verbondenheid rond de Tafel in gedachten.

In de Goede Vrijdagviering volgen we het spoor van ultieme menselijke weerloosheid, van Jezus’ lijden en dat van mensen, met de kruiswegstaties van Marijke van Dijk en Steven van Campen.

Waar de Goede Vrijdag eindigt – met het wegdragen van het licht van Christus – begint de paaswake. Het licht van de nieuwe paaskaars breekt het donker en we geven het door aan elkaar. In deze viering herinneren we ons onze doop als we getekend worden met doopwater.

Het thema van het Paastriduüm is ‘Weg van mensen’. De vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag beginnen om 20.30 uur. De viering op Stille Zaterdag begint om 21.00 uur. De cantorij werkt mee en de pastores Anna Walsma, Josephine van Pampus en Geurt Roffel gaan voor.