Passion voor Kids in de St.Martinuskerk

Op 18 april, Witte Donderdag, wordt om 16.00 uur de Passion for Kids opgevoerd in de St. Martinuskerk in Hoogland. Samen met een groot kinderkoor en de Passion for Kidsband wordt het verhaal van de laatste dagen uit het leven van Jezus verteld. Niet alleen met woorden, maar ook met filmpjes. Speciaal voor kinderen, maar ook voor een groot deel dóór kinderen. Net als bij de echte Passion op tv klinkt er popmuziek, en wordt het verhaal op eigentijdse wijze voor het voetlicht gebracht. De toegang is gratis, na afloop is er een deurcollecte voor de onkosten.
Namens de Werkgroep, Edith Vos