PAX zoekt fotografen

P A X van Vrede zoekt fotografen.

 In de Vredesweek van zaterdag 19 t/m zondag 26 september 2020 wil de Amersfoortse Ambassade van Vrede, onderdeel van PAX, een Vredes-expositie organiseren in een 3-tal kerken in de Amersfoortse binnenstad.

Thema dit jaar is:   “ Vrede verbindt verschil “.

Te denken valt aan:  verschil tussen landen, verschillen tussen bevolkingsgroepen, erschillen in je eigen omgeving of buurt, opvallende maatschappelijke verschillen waar u zelf tegenaan loopt.

De Ambassade van Vrede is op zoek naar (amateur) fotografen of fotoclubs die bestaand foto werk m.b.t. dit thema in hun collectie hebben zitten en die dit gedurende een korte periode uit zouden willen lenen of geïnspireerd door het Vredesthema van dit jaar met nieuw werk aan de slag willen gaan. Het ligt in de bedoeling om de foto werken in en rondom de Vredesweek aan een breed publiek te laten zien. De roulerende expositie in een 3-tal binnenstads kerken zal wat ruimer te zien zijn dan allèèn in de Vredesweek.

–   Aan de kunst- of activiteiten commissies van de kerken vragen we of er in hun kring van contacten mensen of groepen te  vinden zijn die hier aan mee zouden willen werken.

–   Aan fotoclubs leggen we de vraag voor is er binnen de kring van uw leden bestaand werk beschikbaar of zouden leden van uw club nieuwe plaatjes willen schieten voor deze expositie ?

-Aan individuele fotografen vragen we:  heeft u werk beschikbaar of spreekt dit thema u aan en zou u iets willen maken voor deze komende expositie in september.

De Amersfoortse Ambassade van Vrede hoopt op deze wijze het Vredesthema van dit jaar “ Vrede verbindt verschil “ zichtbaar te kunnen maken voor een breed publiek en inspiratie aan kunstenaars te bieden om creatief met het Vredes thema van dit jaar bezig te zijn.

Uw reacties ontvangen we graag via de Amersfoortse Ambassade van Vrede: E-mail adres:     Tel. 033 – 47 21 882

Namens de Amersfoortse Ambassade van Vrede:

Hemels, lid namens de RK Parochie OLV van Amersfoort,                              Van Muijden,  lid namens het Apostolisch Genootschap Amfersfoort,           Sepers,  lid namens Amnesty International afd. Amersfoort.