Penningmeester gezocht!

Wie helpt mee aan de vitaliteit van onze oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt?

Waarom?
Voor Het Brandpunt is een goed en transparant financieel beheer onmisbaar. Samen met andere bestuursleden draag je bij aan de vitaliteit en toekomst van onze geloofsgemeenschap. Maar ook zorg je ervoor dat we aan onze verplichtingen voldoen en ons huishoudboekje op orde hebben. Daar hebben we een actieve penningmeester voor nodig. Iemand bij wie de financiële huishouding van een oecumenische geloofsgemeenschap met onze vierplekken Het Brandpunt en De Herberg in goede handen is.

Taak?
Je taken en verantwoordelijkheden houden in dat je:

  1. de dagelijkse financiële transacties uitvoert en administreert
  2. het begrotingsproces bewaakt
  3. de financiële verantwoording verzorgt
  4. als lid van de Oecumenische Wijkraad adviseert over financiële aangelegenheden.

Tijd?
Het beheren en afwikkelen van onze financiële zaken en communiceren daarover kost ca. 2,5 uur per week en ruimte om regelmatig aan je taak te kunnen werken. Voor de bestuurlijke kant en financiële planning en verantwoording is gemiddeld ongeveer een halve dag per maand nodig. Dit uiteraard in samenwerking met je medebestuurders.
Als je alleen een deel van de taken wilt uitvoeren laat ons dat ook weten!

Wie?
We hebben je nodig om mee te denken over het financiële beleid maar ook om het financieel-zakelijke deel van onze organisatie uit te voeren.
Als penningmeester:

  • Zorg je dat onze gemeenschap haar financiële zaken correct en op tijd uitvoert.
  • Heb je enige boekhoudkundige achtergrond nodig.
  • Vind je het leuk een open communicatie met de verschillende partijen en vrijwilligers binnen Het Brandpunt en De Herberg te onderhouden
  • Houd je contact met de kerkelijke organen in Hoogland/Amersfoort-Noord en OLVvA.
  • Ben je het aanspreekpunt en kan met mandaat van de OWR financiële gedragen beslissingen nemen dan wel uitvoeren.
  • Kun je met Word en Excel omgaan.

Waar?
Veel werk kan thuis worden gedaan, maar voor overleg en vergaderen (niet per se alle) kan dat niet altijd.

Meer info?
Meer info is beschikbaar bij Johan van der Vorm (). Ben je zelf niet beschikbaar maar ken je een goede kandidaat, laat dat ons dan weten.