Pianisten gezocht!

In Het Brandpunt maakt de muziek een belangrijk deel uit van de liturgie zoals we die met elkaar vieren. We zingen veel en graag en maken daarbij gebruik van veel verschillende liedbundels, waaronder ook liederen van Huijbers en Oomen. We zijn dan ook heel blij met de muzikaliteit van de huidige pianisten die ons als gemeente begeleiden! Maar momenteel bestaat de vaste groep pianisten nog slechts uit 3 mensen (Marijke, Charlotte en Dick). Als commissie vieringen hechten we aan een bepaalde kwaliteit van de muziek in de vieringen, maar we willen deze musici ook niet overvragen.

We vragen u als Brandpuntgemeenschap daarom met ons mee te denken en werven, om de pianistenpool uit te breiden.

Het betreft hier een vrijwilligersklus waarvoor een vergoeding van € 22,50 per viering geldt.
Kent u mensen die er wellicht voor voelen de Brandpuntvieringen te begeleiden, laat het ons dan graag weten!
Mary Hogenkamp e-mail: , tel: 2013020 Miriam Bierhaus e-mail: , tel: 4554432.
Wanneer er geen pianisten beschikbaar zijn voor een zondagse viering, zien wij ons als commissie genoodzaakt dit in te vullen met alternatieve musici (bijv. een fluitist). Concreet doet zich dit al voor op zondag 10 maart a.s. We zullen dit zo nodig meer dan incidenteel doen.
Commissie Vieringen