Proef beamer a.s. zondag

Komende zondag gaan we verder met de 3e proef zoals afgelopen zondag voor de 1e keer uitgevoerd. De gehele liturgie wordt op het via de beamer op de muur getoond. Er is in principe geen papieren versie.
Een verkorte versie van de liturgie is als PDF bestand via deze link te downloaden. U kunt deze printen of meenemen via andere media als u dat wilt. Dit is de laatste proef zoals afgesproken.
De OWR heeft in overleg met de pastores besloten om de proef in december voort te zetten in de vieringen waar dit mogelijk is. Daarom zullen we ook in vieringen van zondag 9 en zondag 23 december de beamer breder inzetten.
Wij stellen uw reacties, kanttekeningen en verbeterpunten zeer op prijs. We hebben meer dan 10 reacties ontvangen via de mail en een flink aantal mondelinge reacties.
Wilt u niet mondeling of per e-mail reageren, dan kunt u a.s. zondag ook via een formuliertje reageren. Deze liggen op de tafels in de hal. Al deze reacties nemen we mee in de evaluatie.
Namens de lay-outers en het beamerteam,
Bert van den Akker