Pubquiz afscheid Josephine van Pampus

Reserveer de datum! Zaterdagavond 23 oktober as., vanaf 19.45 uur nemen wij afscheid van Josephine met een heuse pubquiz. Geen pubquiz zonder vragen. En jouw hulp kunnen we daarbij goed gebruiken. Welke vragen we zoeken; hoe je jouw vraag kunt indienen en bij wie; dat kun je allemaal hieronder lezen. We kijken uit naar jouw inbreng voor de quiz. Zo maken we er samen met elkaar voor Josephine en onszelf een onvergetelijk afscheid van.

Hoe zit de pubquiz in elkaar?

De pubquiz spelen we in teams. De vragen worden gesteld door een quizmaster. Elk team heeft een contactpersoon. Tijdens de avond worden verschillende rondes gespeeld. Elke ronde heeft een eigen thema. Elk thema is gekoppeld aan groepen en commissies die binnen Het Brandpunt actief zijn. Zo is bijvoorbeeld de commissie vieringen gekoppeld aan het thema ‘muziek en creativiteit’. Elke groep of commissie krijgt de gelegenheid een of meerdere quizvragen in te sturen. Die vragen kunnen ludiek zijn, maar mogen ook gerust serieus zijn; als ze maar aan de volgende kenmerken voldoen:

· het antwoord op de vraag moet kort zijn, het liefst in één naam, woord of cijfer te vangen;

· de vraag is een meerkeuzenvraag en bij de vraag lever je een drie- tot viertal antwoorden in (waarvan er uiteraard één het goede antwoord is)

Hoe en bij wie kan je een vraag insturen?

Insturen van de vraag met de bijbehorende meerkeuzenantwoorden doe je per mail bij de contactpersoon van het team waar jouw groep of commissie bij ingedeeld is.

Als je geen deel uitmaakt van een Brandpunt-commissie of groep en je wilt wel graag een vraag insturen, dan kan dit. Stuur jouw vraag dan naar de contactpersoon voor het thema ‘in beweging’.

Hoe zit een vragenronde in elkaar?

Elke ronde duurt een half uur. In dit half uur stelt de quizmaster de vragen die de contactpersoon verzameld heeft voor zijn of haar team. Per ronde is er beperkte ruimte om rondom de vragen een korte inleiding te houden om Josephine wat terug te geven na al die jaren van samenwerken. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een toespraak, sketch of lied. Maar, let wel, dit kan niet langer dan 5 minuten duren, zodat de quizronde niet langer duurt dan een half uur.

De contactpersoon van het team

De groepen en commissies van Het Brandpunt willen we graag betrekken bij het opstellen van de quizvragen. De groepen en commissies zijn gekoppeld aan een thema. Voor elk thema is een aanvoerder c.q. contactpersoon aangewezen. Heb je een vraag bedacht, stuur die dan vooral ook naar de aanvoerder/ contactpersoon. Hij of zij verzamelt de ingestuurde vragen en stelt de lijst met vragen op die tijdens de speelronde gesteld worden.

De quizmaster

Tijdens elke ronde stelt een quizmaster de vragen. Wie quizmaster wil zijn, geeft dit aan bij de aanvoerder van het team. De aanvoerder stemt met de kandidaten voor quizmaster af wie deze rol op de avond zelf invult.

Welke thema’s zijn er? Welke groepen en commissies horen bij welk thema? En wie zijn de contactpersonen van de teams?

1 Oecumene & Samenwerking

OWR Pastores/ collega’s Kosters

Johan van der Vorm

2 Muziek & Creativiteit

Commissie Vieringen Cantorij MuCoBra Pianisten Welkomheters

Edith Vos

3 Omzien naar elkaar

Diaconie/ Caritas Collectanten Brandpunt Duurzaam op Weg Ghana vice versa Werkgroep pastoraat Bezoekgroep

Jeanine Molleman

4 Op weg naar de toekomst

Kinderwoorddienst Brandhout Café Jongerengroepen (18+)

Ingrid Verhoeven

5 In beweging

Koffieschenkers Gastmensen Geluidsmensen Beamerteam Communicatie Leden van de geloofsgemeenschap

Truus Valstar

Heb je vragen? Stuur deze dan aan   of