Recepten in oorlogstijd

Groene kerk inoefenen met recepten die verkrijgbaar blijven in oorlogstijd.

Hoe maak ik de vastentijd een sterke tijd die opgaat naar Pasen? Door buiten mijn comfortzone te treden en nieuwe wegen in te oefenen.
André Zegveld zegt het zo:
‘We vasten dus níet uit motieven van zelfkwelling. In God is geen geweld. We zullen het doen om beter te leren próeven: hoe wij moeten léven om al lévend dat iets van God te proeven, God die het léven van ons leven is, de verborgen bron ervan, het grote geheim dat in ons aardse leven van vlees en bloed verborgen is.’
En: ‘levenslang blíjven leren beseffen, jaar in jaar uit, telkens opnieuw: dat wij door te bidden, te vasten en te delen eigenlijk alleen maar onze hand uitsteken naar het léven dat God ons gúnt, altijd en overal, God die niet ziet naar wat wij dóen, maar die kijkt in ons hart, en dáár Godzijdank voorbijziet aan onze zwakheid, aan alles wat schijn is en uiterlijk vertoon.’

Voor de Sobere maaltijd thuis was het voorstel om te kijken naar het boekje :”Koken in oorlogstijd”. De laatste week is ons zicht op oorlog radicaal veranderd. Kunnen wij in onze dagen een nieuw boekje: ‘Koken in oorlogstijd maken’?
Kunnen we samen nieuwe recepten ontwikkelen die er van uitgaan dat we moeten leven van de grond onder onze voeten zo dat onze voetstap wordt verkleind, dat ons voedsel lokaal wordt geproduceerd, rekening houdend met de eigen kracht van de grond, van dat wat het beste voorhanden kan blijven in tijden van oorlog.

Graag verzamel ik zulke recepten en ik hoop dat we dan voor Witte donderdag een feestmaal kunnen samenstellen dat ons werkelijk voorbereidt op de doortocht van Pasen.
Meld je aan bij 
Jeanine Molleman