Nieuws-gierig

typewriterVoor de redactie van deze nieuwsbrief zijn we op zoek naar versterking.
Vind je het leuk om op de hoogte te zijn van de activiteiten en nieuwsfeiten in onze geloofsgemeenschap? Ben je een beetje handig met de computer en vind je het leuk om met taal en tekstverwerking bezig te zijn, misschien is redactielid zijn van deze nieuwsbrief dan wat voor jou.

Als redactielid ben je eens in de vier weken verantwoordelijk voor de wekelijkse digitale Nieuwsbrief. Het kost je dan hooguit 2 uurtjes. Interesse of vragen?
Stuur ons een mailtje: of
bel met Wilma Biegstraaten, tel: 06-40092077