Rekeningnummers gewijzigd

Zoals u waarschijnlijk al weet, zijn sinds het 4e kwartaal van 2018 de rekeningnummers van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord (PG/HAN) gewijzigd.

De oude rekeningnummers zijn per 1 december 2019 te vervallen, waardoor wij uw giften en/of betalingen niet langer ontvangen als u nog de oude rekeningnummers gebruikt.

Graag geven wij de nieuwe rekeningnummers aan u door:
NL05 RABO 0373 722 826 voor o.a. bestellen van collectebonnen
(voorheen NL05FVLB0699543266)

NL80 RABO 0373 722 834  inzake de Aktie Kerk Balans
(voorheen NL90FVLB0225393611)

NL58 RABO 0373 722 842 inzake de Solidariteitskas
(voorheen NL21FVLB0225393689)

Wilt u eens kijken of u wel de juiste rekeningnummers gebruikt. Mocht dat niet zo zijn, dan vragen wij u de rekeningnummers zo spoedig mogelijk aan te passen in uw administratie.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking in deze.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van Hoorn & Ria van Voorst