Roostermakers gezocht !

De Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt is een oecumenische geloofsgemeenschap in Hoogland/Amersfoort Noord.
Commissie Vieringen draagt zorg voor de vieringen in het Brandpunt onder de verantwoordelijkheid van de OWB. Wij streven ernaar om de vieringen herkenbaar te laten zijn voor onze oecumenische geloofsgemeenschap. Tevens is er ruimte voor experiment en vernieuwing. Bij de vieringen kunnen ook symbolen en rituelen een belangrijke rol spelen. Een aantal vieringen wordt gezamenlijk voorbereid, met pastores en cantorij of een van de andere commissies of werkgroepen

Waarom zoeken we een roostermaker?
De zondagse vieringen zijn een samenspel van professionals en vrijwilligers. Ieder heeft zijn eigen taak en inbreng. Voorgangers, musici, welkomheters, beamer- en geluidmensen, collectanten,  enzovoort.  Dit kan alleen maar functioneren met een goed en doordacht rooster.
Onder verantwoordelijkheid van de Commissie Vieringen hebben de roostermakers hier een belangrijke taak in.

We zijn op zoek naar 2 roosteraars die, in samenwerking, zorg dragen voor een goed schema en evt. calamiteiten daarin adequaat kunnen oplossen. Deze 2 mensen zijn nodig om het werk en de vertegenwoordiging in de commissie Vieringen te verdelen  en om te kunnen sparren in geval van complexere zaken en taken.

Hoe?
Je hebt contact met de coördinatoren van de taakgroepen, muzikanten, pastores en leden van de Commissie vieringen. De roosteraars zorgen, op half-jaarlijkse basis, voor een compleet rooster in Excel.

Tijdsinvestering?
Twee keer per jaar moet het rooster zo veel mogelijk worden ingevuld. Dan is er even een piek in het werk (16/20 uur per week totaal per persoon), en moet er veel worden overlegd. Voor de rest hou je vinger aan de pols bij de ‘open’ plekjes en hou je mutaties bij, (gemiddeld een uurtje per week). Bij calamiteiten kan dat wat meer zijn.
Vrijwel alle werk kan thuis worden gedaan. Af en toe is het bijwonen van een vergadering van de Cie. Vieringen belangrijk, om data af te stemmen.

Wie?

  • Iemand die communicatief sterk is, besluitvaardig
  • Iemand met ‘fingerspitzengefühl’ en bekend met de manier van Vieren in het BP
  • Iemand die strategisch kan denken en handelen als dat nodig is
  • Iemand die accuraat en pro-actief is
  • Iemand voor wie e-mail, Excel en Dropbox geen geheimen kent
  • Iemand die zich, het liefst voor minstens 2-3 jaar, wil committeren aan deze afgebakende, administratieve klus.

Meer info: Bij Mieke Keizer (), Commissie Vieringen of Mirjam Jeurissen (huidige roosteraar) ()