Roostermakers gezocht!

Waarom?
De zondagse viering in Het Brandpunt is een fantastisch en fascinerend netwerk van vrijwilligers en professionals die er samen iets moois van maken. Voorgangers, musici en welkomheters zie je natuurlijk direct; collectanten kom je halverwege tegen, en als je je omdraait zitten de mensen van beeld en geluid in de hoek. Achter de schermen zijn nog veel meer mensen actief.

Spin in dit grote web zijn de roosterpuzzelaars, die in de gaten houden dat er voor al die taken iemand is. Naar zulke Puzzelaars zijn we op zoek – een goed rooster is belangrijk voor de continuïteit van de vieringen.T

Taak?
Met de bestaande informatie van taakgroepen van de commissie Vieringen, de input van pastorale teams en beschikbare musici een half-jaar-rooster maken en bewaken. De meeste input staat vast; voor sommige vieringen moet nog een gastvoorganger of pianist worden benaderd. Een goede namenlijst met telefoonnummers en e-mailadressen is hiervoor aanwezig.

Tijd?
Twee keer per jaar moet het rooster zoveel mogelijk worden ingevuld. Dan moet er fors worden gemaild, soms gebeld en overlegd. Denk dan zeker aan zo’n 20 uur. Is die klus eenmaal geklaard dan is het daarna meer een kwestie van bijhouden, mutaties invullen en checken of het allemaal nog klopt. Circa een uur per week.

Waar?
Veel werk kan thuis worden gedaan, maar af en toe is het bijwonen van een vergadering van de commissie vieringen wel belangrijk. Daar wordt overlegd wat bijvoorbeeld de beste data zijn voor een tafelviering, voor vieringen met bepaalde aandacht, feestdagen of een overstapviering voor groep 8.

Wie wordt gezocht?

  • 2 of 3 creatieve puzzelaars die samen deze afgebakende (!) klus op zich willen nemen
  • die houden van contacten leggen, en samen met anderen oplossingen zoeken
  • tijd hebben om 3 á 4x jaar de vergadering van commissie vieringen bij te wonen
  • handig zijn met e-mail, Excell bestanden, en liefst ook met Dropbox

Meer info?
Wil je meer weten, over de taken en de tijdsinvestering? Neem dan per e-mail contact op met Mary Hogenkamp

Namens de commissie Vieringen, Josephine van Pampus