Samenwerking met de Eritrese gemeenschap te Amersfoort en delen Het Brandpunt

Met de Eritrese gemeenschap te Amersfoort zijn we in een vergevorderd stadium van bespreking over het gebruik van kerkruimten van Het Brandpunt. De Eritrese gemeenschap kent ca. 120 volwassen leden die, soms van ver komend, graag in Amersfoort samenkomen op zondagmiddag voor een viering en daarnaast tweewekelijks op zaterdagmiddag nevenactiviteiten willen ontplooien.

Afgelopen dinsdag hebben Irene Vriens, Kees van Dijke en Johan van der Vorm een goed gesprek gevoerd. Zo bespraken we dinsdag ook een voorstel voor een huurovereenkomst en hoe we eventueel ook als geloofsgemeenschappen kunnen samenwerken. Denk daarbij aan gemeenschappelijke vieringen.

De Eritrese gemeenschap is enthousiast over ons gebouw en was blij zich welkom te weten. Wij hopen dat we op zeer korte termijn definitieve afspraken kunnen maken. Het Brandpunt kan als we het over alle voorwaarden eens worden (en dat ziet er goed uit) als huis voor en van kerken daarmee een nieuwe dimensie en levendigheid gaan krijgen. Het zou fijn zijn als we zo ook meer draagkracht krijgen om het gebouw te behouden. We houden de mogelijkheid om, als het niet anders kan, 6 keer per jaar het kerkgebouw op zondagmiddag te blijven gebruiken. Maar dat zal vaak oplosbaar blijken door wat te schuiven in tijden en ruimten.

Wordt vervolgd,

Johan van der Vorm, plv. voorzitter en secretaris OWR