Sam’s kledingactie

Op zaterdag 28 april a.s. zamelt Sam’s kledingactie weer kleding en schoenen in. De opbrengst van de verkochte kleding gaat naar Cordaid Mensen in Nood. Dit jaar gaat de opbrengst van de actie naar project waarmee 18 scholen voor basisonderwijs worden ondersteund in crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek. Met deze actie worden ruim 10.000 kinderen van 6 tot 14 jaar ondersteund. Vaak zijn dit kinderen die terugkeren naar hun geboortegebied, nadat ze gevlucht zijn. Cordaid zorgt voor scholen en schoolmaterialen, om het onderwijs weer op gang te helpen. Daarnaast wordt hulp geboden aan de dorpen waarin de scholen staan en aan het schoolpersoneel.

De Herberg en Het Brandpunt zijn verzamelpunten voor deze actie. Ook kan kleding worden ingeleverd bij De Inham (Hamseweg 40). U kunt uw kleding en schoenen hier ’s ochtends tussen 10.00 en 12.00 uur brengen (in gesloten plastic zakken).

Peter Schrieken en Marian Aalberts, namens de diaconie