Schrijversontmoeting in de Leeskamer: Gert Bremer

Elf jaar lang was Gert Bremer monnik in de trappistenabdij Maria Toevlucht in Zundert. Inmiddels is hij terug in de wereld en weer woonachtig in onze regio, waar hij jarenlang werkzaam was als dirigent van de koren in de St.Franciscus Xaveriuskerk.
Bremers’ jarenlange omgang met de psalmen inspireerde hem tot het boek ‘Laat mij maar zingen’. Een ómtaling van de psalmen met een eigen persoonlijke interpretatie, gevolgd door een kort gebed en een gedachte. Zo brengt hij dit oude Bijbelboek dichtbij in onze tijd.
In De Leeskamer komt Gert Bremer vertellen en voorlezen, en ons op weg helpen om die overbekende woorden ook persoonlijk tot ons te laten spreken. Datum: Woensdag 3 oktober, 10.00 – 12..00 uur.

Graag aanmelden, via e-mail.

Werkgroep De Leeskamer