Schrijversontmoeting in de Leeskamer

Anneke en Wulf van Loenen uit Hoogland verpleegden binnen hun gezin gedurende 17 jaar hun dochter Fleur. Ze was haar hele leven ziek door een ongeneeslijke stofwisselingsziekte waardoor zij tevens ernstig gehandicapt was.

Wulf schreef twee bundels gedichten over haar ziekte en na haar overlijden. Bundels over strijd en pijn, maar minstens zoveel over moed, hoop en volharding.

Anneke en Wulf zijn 31 oktober in de Leeskamer van de Martinuskerk. Wulf leest voor uit zijn 2 gedichtenbundels.

De titels van deze bundels zijn ‘Doorleefd’ en ‘Tot hier… en verder’ en na afloop te koop. De opbrengst gaat naar Manege Zonder Drempels in Bennekom (huifbed paardrijden voor mensen met ernstige beperkingen).

Datum: Woensdag 31 oktober, 10.00 – 12.00 uur. graag

Aanmelden via e-mail graag.

Werkgroep De Leeskamer