Seniorenkerstmiddag woensdag 19 december

Het Inloophuis De Ontmoeting en de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt organiseren samen weer een verrassende kerstmiddag voor senioren van 70+. Naast de kribbe, koningen en een ster willen wij u een andere kant van het kerstverhaal laten zien met beelden en muziek.
Wij nodigen u van harte uit voor deze middag, inclusief een maaltijd

Aanmelden hiervoor kan op drie manieren:

Via e-mail adres:    
Via invulstrookje:     ze liggen klaar in de hal van Het Brandpunt en inloophuis De Ontmoeting
Via strookje in Lopend Vuur: u kunt dat afgeven in het inloophuis De Ontmoeting of in Het Brandpunt

De zaal is open vanaf 15.30 uur; de middag met de maaltijd begint om 16.00 uur om 18.00 uur ronden wij deze middag af.