Seniorenochtend 5 maart

Mij een zorg??!

Over zorg gaan we in gesprek op de seniorenochtend op maandag 5 maart 2018 van 10.00 tot 12.00 uur in het Brandpunt.
Veranderingen doen zich voor op oudere leeftijd. Wat als de gezondheid minder wordt ? Hierover willen we met elkaar van gedachten wisselen en een klein handvat aanbieden. Deze ochtend is voorbereid door Hetty Holsbeeke en Truus Valstar.