Seniorenochtend

Tijdens de seniorenochtend maandag 1 oktober as. zal Peter Schrieken, diaken in Nieuwland, komen vertellen over diaconie/caritas in
Hoogland/Amersfoort Noord.
We kennen allemaal het eeuwenoude instituut diaconie (protestant) en caritas (katholiek). Maar wat doet de diaconie, samen met caritas, tegenwoordig in onze kerken ?  We zien tijdens de vieringen inzameling van collectegeld en verzorging van brood en wijn. Achter de schermen is er diaconale hulp o.a. aan mensen die in problemen zijn geraakt.
Als u meer wilt weten over de missie van diaconie/caritas en alle activiteiten, dan bent u van harte welkom vanaf 10.00 uur in het Brandpunt.