Seniorenochtend Rituelen

Op maandag 4 november 2019 gaat de volgende seniorenochtend over Rituelen bij afscheid.

Een titel die direct al vragen oproept. Gaat het om iemand die vertrekt, op reis gaat? Ja en nee. Het gaat om afscheid bij het levenseinde. Daar kunnen rituelen bij gebruikt worden, maar ook woorden, geuren, muziek… Wat zijn de mogelijkheden? Waar denkt u zich bij thuis te voelen?

Hierover willen we met elkaar nadenken op de seniorenochtend, waarbij Truus Valstar, geestelijk verzorger in een verpleeghuis, wat vertelt over dit onderwerp. We komen bij elkaar op maandag 4 november a.s. om 10.00 uur in het Brandpunt.